Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES


Възникване на трудовото правоотношение


Изменение на трудовото правоотношение


Администриране на трудовото правоотношение

Издаване на: фактури, протоколи, документи и др. Фактура

Протокол по чл.116 от ЗДДС

Протокол по чл.117 от ЗДДС

Проформа фактура

Стокова разписка

Протокол по чл.90

Оферта

Складова разписка

Стокова разписка-подробна (Бланка)

Експедиционен лист

Приемо-Предавателен Протокол

Сторно касова бележкаПлатежни нареждания

Платежно нареждане за бюджета

Платежно нареждане за директен дебит - искане

Платежно нареждане за кредитен превод

Бюджетно платежно нареждане

Нареждане за масово плащане

Вносна бележка

Нареждане разписка

Платежно нареждане за бюджета - многоредовоОрдери

Приходен касов ордер и квитанция

Разходен касов ордерСправки

Изчисляване на трудов стаж

Изчисляване на осигурителен стаж

Кредитен калкулатор

Единен класификатор на населените места в България

Изчисляване на разход на гориво

Кодове на страните в света

НКПД-2011

КПИД-2015

МОД-2017

Изписване на число с думи

ЕГН Валидатор

Проверка на IBAN

Календар за: 2017

Бележник със задачи


Bulgaria Consult