Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES


Възникване на трудовото правоотношение


Изменение на трудовото правоотношение


Администриране на трудовото правоотношение


Прекратяване на трудовото правоотношение


Обезщетения, дължими от работодател при освобождаване на служител

Издаване на: фактури, протоколи, документи и др. Фактура

Протокол по чл.116 от ЗДДС

Протокол по чл.117 от ЗДДС

Проформа фактура

Стокова разписка

Протокол по чл.90

Оферта

Складова разписка

Стокова разписка-подробна (Бланка)

Експедиционен лист

Приемо-Предавателен Протокол

Сторно касова бележкаПлатежни нареждания

Платежно нареждане за бюджета

Платежно нареждане за директен дебит - искане

Платежно нареждане за кредитен превод

Бюджетно платежно нареждане

Нареждане за масово плащане

Вносна бележка

Нареждане разписка

Платежно нареждане за бюджета - многоредовоОрдери

Приходен касов ордер и квитанция

Разходен касов ордерСправки

Изчисляване на трудов стаж

Изчисляване на осигурителен стаж

Кредитен калкулатор

Единен класификатор на населените места в България

Изчисляване на разход на гориво

Кодове на страните в света

НКПД-2011

КПИД-2015

МОД-2017

Изписване на число с думи

ЕГН Валидатор

Проверка на IBAN

Календар за: 2017

Бележник със задачи


Bulgaria Consult