Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

Счетоводните услуги - оптимизиране на разходите на фирмата виСчетоводното обслужване на вашия бизнес е основна дейност на компанията ни. Всички наши усилия са насочени към подобряване на качеството на този вид услуга.
С постоянното увеличаване на изискванията и контрола от страна на държавата съответно се повишава и необходимостта от професионален подход към счетоводните услуги.

В наши дни счетоводството се е превърнало в наука, която изисква познания и опит, съчетани с гъвкав подход и възможност да се погледне на конкретната ситуация от различни гледни точки и да се намери най-доброто решение.

Вътрешните правила в компанията ни дават възможност да предложим на клиентите си сериозно отношение, индивидуален подход и високо качество на счетоводните услуги.

Счетоводните услуги - оптимизиране на разходите на фирмата виНашата компания предлага сътрудничество посредством извършване на счетоводни услуги на предприятия от сферата на малкия и средния бизнес.

Партнираме си с повече от 200 компании като предлагаме абонаментно счетоводно обслужване както на юридически лица, така и на индивидуални предприемачи.

В момента счетоводните услуги заемат една от водещите позиции на пазара на аутсорсинг услуги, което позволява на предприятията да оптимизират разходите си за водене на счетоводство и да подобрят неговото качество.

Предприемачите, които използват счетоводен аутсорсинг все едно се сдобиват с главен счетоводител на щат, който обаче няма да боледува, да излиза в отпуск или да напусне. Заплащането, което ще получава този специалист ще бъде по-ниско отколкото на щатния служител, а професионалното му ниво и предлаганите от него гаранции ще са по-високи.

При работа с клиенти нашата счетоводна компания спазва следните стандарти:

- удобно взаимодействие;

- експедитивни действия;

- личен контакт с ръководителя на счетоводната ни компания;

- минимум на бюрократичните отношения;

- повишено внимание при разглеждане на всички задачи за бизнеса ви;

- съобразяване с изискванията на клиента.

Bulgaria Consult