Bulgaria Consult

ACCOUNTING AND LEGAL SERVICES

SETTING UP COMPANIES IN BULGARIA - 140 EUR

for free consultations please call on Tel. / viber: +359 888 375 855

The tax rate in Bulgaria is 10%, the lowest among the countries-member of the European Union.

The minimum wage is 261 euro euro per month.

Bulgaria is the cheapest country-member of the European Union in food, clothing and rent.

The price for a company registration if the shareholders and the manager of the new company are in Bulgaria is 140 euros (Final Price).

Remote registration price is 280 euros and includes the opening of escrow account (start-up (escrow) capital bank account with the minimal required equity capital of 1 EUR).

We provide legal address of the registered company at the actual address of our company, so that it can be used in the future for receiving mail, as well as for office phone and fax numbers. Legal address in the towns of Burgas, Assenovgrad and Smolyan is 200 euros per year.

Special offer for a legal address in the towns of Plovdiv is 100 euros per year.

Our limited company registration package includes:

- Payment of all government fees and taxes for the incorporation;

- Preparation of all the necessary documents in 2 languages;

- Submission of the documents to the Bulgarian Commercial Register;

- Opening start-up (escrow) capital bank account with the minimal required equity capital of 1 EUR;We provide legal address of the registered company at the actual address of our company, so that it can be used in the future for receiving mail, as well as for office phone and fax numbers. Legal address in the towns of Burgas, Assenovgrad and Smolyan is 200 euros per year.

Special offer for a legal address in the towns of Plovdiv is 100 euros per year.

After the company registration we provide the following services:

- Opening a current bank account with personal e-banking;

- Making a stamp cost from 20 to 30 euros.

- Certificate for good legal standing of the company – 35 euros;

- EU VAT (VIES) registration – 150 euros;

- Opening an insurance number of a foreign person - 40 euros

- Shelf Companies and Market Entry : provision of operational, newly-established, Ltd. companies, limited partnerships, joint-stock partnerships or joint-stock companies, including tax registration, statistical office registration and operate bank accounts in EUR, $, £ and BGN;Accounting and Payroll Services: maintenance of accounting records.

Prices can be found here:

http://companybulgaria.eu/UK/companybulgaria.eu/ceni.htmlPrice for company registration in Bulgaria only 140 EUR.

The focus of the article is the registration of a company by a foreign citizen in Bulgaria.We will explain which foreigners can register companies in Bulgaria, is the respective foreigner obliged to live in the country, how much cost the registration of the company, etc.

Which foreign citizens can register companies in Bulgaria?

All foreign citizens have the right to register their company in Bulgaria. There is no restriction on whether the foreigner concerned is a citizen of an EU Member State or not.

A special feature of the procedure and something that is often confused with the registration is that the foreigner 's personal data should also be written in Cyrillic. Should the owner live or reside in Bulgaria?

A foreign citizen does not have to live or reside in Bulgaria. However, the presence in the country at the moment of registration of the company is advisable, as the procedure is easier. This is due to the fact that the foreign citizen is most often a manager of the company and as such, he must declare his consent to perform this activity before Bulgarian notaries. Such notaries work, of course, only on the territory of the country. Abroad, the services of the nearest Bulgarian diplomatic representation (embassy or consulate) may be used.

Also, the presence in the country is desirable for paying the company's capital through a local bank account. This problem is easily overcome by a power of attorney.

Should the owner know the Bulgarian language?

Knowledge of Bulgarian is not compulsory for company registration but could facilitate the procedure. If the foreign citizen does not know Bulgarian, it is necessary to be accompanied by a translator in front of a notary. The translator does not need to be listed as such. It is enough to be a person who can translate the text of the documents into a foreign language.

For extra security, when the foreign citizen does not know the Bulgarian language, the documents can be prepared in bilingual version, ie. The Bulgarian text should be accompanied by a foreign language.

What identity documents are needed?

If the foreign citizen has a residence permit in Bulgaria, it is sufficient. If not, only an identity card for EU citizens and an international passport or other document for citizens of other countries is required.

Absolutely and Global Consult can assist you in registering a company from abroad. In this case, our team will take care of handling all procedures in Bulgaria, including paying capital and submitting all necessary documents.

If you are a foreigner and want to register your company, you can always contact our support team.

Company registration in Bulgaria 140 EUR Accounting services in Bulgaria

Company formation in Bulgaria 140 EUR


Счетоводните услуги - оптимизиране на разходите на фирмата виСчетоводното обслужване на вашия бизнес е основна дейност на компанията ни. Всички наши усилия са насочени към подобряване на качеството на този вид услуга.
С постоянното увеличаване на изискванията и контрола от страна на държавата съответно се повишава и необходимостта от професионален подход към счетоводните услуги.

В наши дни счетоводството се е превърнало в наука, която изисква познания и опит, съчетани с гъвкав подход и възможност да се погледне на конкретната ситуация от различни гледни точки и да се намери най-доброто решение.

Вътрешните правила в компанията ни дават възможност да предложим на клиентите си сериозно отношение, индивидуален подход и високо качество на счетоводните услуги.

Счетоводните услуги - оптимизиране на разходите на фирмата виНашата компания предлага сътрудничество посредством извършване на счетоводни услуги на предприятия от сферата на малкия и средния бизнес.

Партнираме си с повече от 200 компании като предлагаме абонаментно счетоводно обслужване както на юридически лица, така и на индивидуални предприемачи.

В момента счетоводните услуги заемат една от водещите позиции на пазара на аутсорсинг услуги, което позволява на предприятията да оптимизират разходите си за водене на счетоводство и да подобрят неговото качество.

Предприемачите, които използват счетоводен аутсорсинг все едно се сдобиват с главен счетоводител на щат, който обаче няма да боледува, да излиза в отпуск или да напусне. Заплащането, което ще получава този специалист ще бъде по-ниско отколкото на щатния служител, а професионалното му ниво и предлаганите от него гаранции ще са по-високи.

При работа с клиенти нашата счетоводна компания спазва следните стандарти:

- удобно взаимодействие;

- експедитивни действия;

- личен контакт с ръководителя на счетоводната ни компания;

- минимум на бюрократичните отношения;

- повишено внимание при разглеждане на всички задачи за бизнеса ви;

- съобразяване с изискванията на клиента.

Bulgaria ConsultИнфо
Транзитная форма продажи товаров, осуществлённая с территории другого государства – члена ЕС на территорию третьего государства

Регистрация в чужом представительстве "Подводные камни"

Доверенность с SMS и 3D коды для электронного банкинга"

Какие отчеты сдают представительства иностранных торговых компаний в Болгарии

Удаленный контроль моей фирмы в Болгарии

О чем говорит налог на прибыль в Болгарии?!

Образование для русских в Болгарии – это просто!

Загранпаспорт для российских "четвероногих"

На пенсию в Болгарию!?"

Международный транспорт – расходы в соответствии с Законом о корпоративном подоходном налогообложении (ЗКПН) и оформление документов в соответствии с Законом о налоге на добавленную стоимость (ЗНДС)

Доверенность

Почему инвестировать в Болгарию?

Заявление на регистрацию фирму

Регистрация по ЗНДС (Закон о налоге на добавленную стоимость)

Основные основания для неначисления НДС в счет-фактуре

Выплата дивидендов

Договор денежного займа

Договор на бухгалтерско - консультационное обслуживание

Договор аренды

Как граждане Украины могут получить ID карту для ПМЖ в Болгарии и как сделать это абсолютно бесплатно

Национальное агентство по доходам

Разрешение на работу для иностранных граждан

Транзитная продажа товара из территории третьей страны (Украины) непосредственно в другое государство-член ЕС, без завоза товара на территорию Болгарии. Начисление НДС и необходимые документы

Может ли по законодательству Болгарии юридическое лицо (общество с ограниченой ответственностью) заригестрированное в Польше быть единственным учредителем юридического лица в Болгарии и на какой организационно-правовой форме?

Регистрация акционерного общества (АО) в Болгарии – 800 евроПроцесс покупки автомобиля в Болгарии
ВНЖ и ПМЖ в Болгарии – 500 евро / Виза Д, вид на жительство, краткосрочное , продолжительное, долгосрочное и постоянное пребывание иностранных граждан в Республике Болгарии

Можно ли приобрести автомобиль без разтаможки, для эксплуатации его на территории Украины, собственником которым является юридическое лицо - нерезидент инностранного государства?

Договор за консалтинговое обслужвание

Выдача и гарантии карнета АТА – международный унифицированный таможенный документ

Расходы при покупке автомобиля в Болгарии

Карнет КПД (Carnet de Passage en Douane

Болгария - ввоз и вывоз денежных средств, благородных металлов и драгоценных камней

Документы, последовательность и цены для открытия фирмы в Болгарии

Как граждане Украины могут получить ID карту для ПМЖ в Болгарии и как сделать это абсолютно бесплатно?

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДОХОДАМ

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ДОГОВОР ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Основные основания для неначисления НДС в счет-фактуре

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗНДС (Закон о налоге на добавленную стоимость)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ФИРМУ

Международный транспорт – расходы в соответствии с Законом о корпоративном подоходном налогообложении (ЗКПН) и оформление документов в соответствии с Законом о налоге на добавленную стоимость (ЗНДС)